Warunki współpracy

 

Dokładamy wszelkich starań, by współpraca z East West Link przebiegała dla Państwa jak najbardziej komfortowo. O komforcie współpracy decyduje nasze zaangażowanie w proces rekrutacji, każdego naszego klienta traktujemy indywidualnie, podobnie jak pracowników, których dla Państwa rekrutujemy. Bierzemy na nasze barki wszystkie działania formalno-prawne, których dopełnienie gwarantuje sukces przy zatrudnianiu obcokrajowca. Stąd unikalność i precyzja naszych działań – dostosowanych do Państwa potrzeb.

Po podjęciu decyzji o współpracy z nami, prowadzimy Państwa przez kolejne etapy procesu zatrudnienia nowego pracownika.

Do zatrudnienia obcokrajowca niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na pracę w Polsce poprzez tzw. procedurę uproszczoną (dotyczy pracowników z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji i Mołdawii) na podstawie oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca lub też poprzez standardową procedurę wydawania zezwoleń na pracę przez Urzędy Wojewódzkie. Szczegóły procedur mogą Państwo znaleźć w dziale Procedury i akty prawne.

zdjecie1

 

Etapy i formy realizacji zatrudnienia oraz obsługi kadrowo-płacowej pracowników.


1. Dokumenty wymagane do przyjazdu do pracy
Na miejscu weryfikowane są wszystkie informację mogące mieć wpływ na podjęcie zatrudnienia w Polsce: historia pracy w kraju pochodzenia, niezbędne do przekroczenia granicy dokumenty, ważność dokumentów podróży, niekaralność i inne.
Dzięki długoletniej współpracy z Konsulatami oraz Strażą Graniczną EWL jest firmą rozpoznawaną i pozytywnie kojarzoną, co pomaga w błyskawicznej realizacji wniosków wizowych dla pracowników.

 

2. Przyjazd do Polski.
EWL zajmuje się organizacją podróży do Warszawy. Pomaga w rezerwacji biletów i synchronizacji przyjazdu grup pracowników. Przed zaplanowanym przybyciem do Polski przekazuje pracownikom wszelkie szczegóły ułatwiające poruszanie się w polskiej rzeczywistość (zakup kart SIM do telefonów, zakładanie konta bankowego, niezbędne zwroty w przypadku braku znajomości języka). Zapewnia także stałą pomoc zdalną podczas podróży.

Biuro EWL usytuowane jest w biurowcu przy Dworcu Zachodnim w Warszawie, który jest rozpoznawalnym i dogodnym punktem komunikacyjnym (Dworzec PKP oraz międzynarodowa komunikacja autobusowa). Międzynarodowe lotnisko im. Fryderyka Chopina oddalone jest 15 min drogi samochodem od biura. Dzięki dogodnej lokalizacji istnieje możliwość sprawowania opieki nad pracownikiem od momentu jego przybycia do Warszawy do chwili przyjazdu do miejsca zakwaterowania.

 

3. Niezbędne dokumenty, dopełnienie formalności.
Wymagane badania lekarskie oraz szkolenia BHP są planowane i organizowane przez firmę , tak aby wiązało się to z jak najkrótszym czasem oczekiwania pracownika na podjęcie zatrudnienia. Istnieje możliwość zapewnienia badań i kursów zarówno za granicą jak i w Polsce. Podczas kursów realizowanych w Polsce zapewniona jest pomoc tłumacza. Wszelkie czynności wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Po uzyskaniu wymaganych zaświadczeń podpisywana jest z pracownikiem umowa o pracę. W wypadku konieczności zakwaterowania pracownika (niedogodna godzina przyjazdu do Warszawy, opóźnienia w podróży, oczekiwanie na wyniki badań), firma EWL zajmuje się także dostarczeniem pracownika do miejsca noclegowego.

 

4. Podjęcie pracy
Po dopełnieniu formalności potrzebnych do podjęcia zatrudnienia pracownicy dostarczani są do miejsca wykonywania pracy/zakwaterowania. W ramach usługi dostarczenia pracowników, EWL umożliwia także wynajęcie odpowiednich środków transportu (samochód/minibus) w celu dowiezienia pracowników do miejsca zakwaterowania.

 

5. Opieka i kontrola nad pracownikami.
Podczas wykonywania pracy firma EWL realizuje bieżący monitoring oraz utrzymuje stały kontakt zarówno z pracownikami, jak i kadrą zarządzającą.


W razie potrzeby agencja zapewnia tłumaczy (także języków dalekowschodnich) i zapewnia pełną obsługę kadrowo-płacową (zgłoszenia ZUS, rozliczenia godzin pracy, wypłata wynagrodzeń, odprowadzanie podatków). W imieniu pracowników agencja uzyskuje ponadto numery NIP w Urzędzie Skarbowym i pomaga w zameldowaniu na czas oznaczony oraz założeniu konta bankowego.

 

Na życzenie w imieniu pracowników wyrabiane są także Karty Pobytu na terenie RP. Umożliwiają one podróże po strefie Schengen bez konieczności posiadania dodatkowych dokumentów.Wszelkie rozliczenia i potwierdzenia dostarczane są do miejsca wykonywania pracy (np. raporty miesięczne ZUS, potwierdzenia wypłat).


Wieloletnie doświadczenie przy obsłudze cudzoziemców gwarantuje szybkie terminy realizacji przy uzyskiwaniu ww. dokumentów, a także prowadzi do zminimalizowania czasu potrzebnego na ich uzyskanie ze strony zatrudnionych.

Współpracują z nami:

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Państwa danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Państwa dane osobowe i Państwa prawa.

 

Polityka Prywatności

 

1.Administrator Danych Osobowych

 

EWLIT sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 22/4, 05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000553016, REGON: 361286554, NIP: 5223027292.

 

2.Inspektor Ochrony Danych

 

Z osobą pełniącą funkcję Inspektora Ochrony Danych można kontaktować się pod następującym adresem email: daneosobowe@ewl.com.pl

3.Podstawy Prawne przetwarzania danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4.Okres przetwarzania danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5.Odbiorcy danych

 

W procesie realizacji celu przetwarzania, Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty przetwarzające, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora Danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6.Prawa osób, których dane dotyczą

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora Danych, przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 RODO – prawo otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli są przetwarzane, są Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji;
 2. prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO – jeżeli uzyskają Państwo informację o tym, że Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, mają Państwo prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia;
 3. prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO, przy czym jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO – mogą Państwo zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:
 • kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych- na okres, w którym Administrator Danych będzie weryfikował ich prawidłowość;

 

 • kwestionują Państwo zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych;

 

 • Administrator Danych nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;

 

 • Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez Administratora Danych co do zasadności sprzeciwu;

 

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO;

 

 1. prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO – otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo Administratorowi Danych, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez Państwa administratorowi.

 

7.Możliwość wycofania zgody

 

W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W sytuacjach, w których Państwa dane były przetwarzane na podstawie zgody, wycofanie zgody uniemożliwia dalsze korzystania z usług oferowanych przez Serwis.

 

8.Przetwarzania danych poza terytorium UE

 

Administrator Danych oświadcza, że nie będzie przekazywał powierzonych danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej, chyba że z wyprzedzeniem uzyska pisemną zgodę osoby, której dane dotyczą oraz zapewni dopełnienie wszystkich obowiązków wynikających z RODO w zakresie transferu danych osobowych do państw trzecich.

9.Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10.Pliki cookies

 

„Cookies” to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być przechowywane na Twoim urządzeniu podczas wizyt w serwisach internetowych. Pozwalają one m.in. na zidentyfikowanie Twojej przeglądarki podczas kolejnych wizyt w rozmaitych serwisach.

EWLIT sp. z o.o. sp.k. korzysta z kilku rodzajów plików „cookies”.

 

 • „Cookies” niezbędne dla poprawnego działania witryny. Niektóre pliki „cookies” są niezbędne do tego, by zapewnić Ci możliwość pełnego wykorzystania witryny oraz oferowanych w niej funkcji. Dla przykładu, jeżeli chcesz porównać ze sobą parametry dwóch produktów, korzystamy z „cookies” by zapamiętać produkt porównywany. W tym czasie możesz odszukać w witrynie drugi z produktów do porównania.
 • „Cookies” weryfikujące odwiedziny pliki „cookies” które zapamiętują Twoje wizyty w naszej witrynie, podstrony, które szczególnie Cię zainteresowały oraz linki, w które kliknąłeś. Umożliwiają one personalizowanie określonych treści i dostosowywanie ich do indywidualnych preferencji użytkowników.
 • Jeżeli nie chcesz, by pliki „cookies” były przechowywanie na Twoim urządzeniu, możesz w każdej chwili zmienić ustawiania swojej przeglądarki w taki sposób, by nie pozwalała niektórym bądź wszystkim witrynom na ich przechowywanie bądź by za każdym razem powiadamiała Cię, gdy witryna chce przechować na Twoim urządzeniu taki plik.
 • Możesz także w każdej chwili usunąć te pliki „cookies”, które już zostały zapisane na Twoim urządzeniu. Ze względu na różnorodność dostępnych na rynku przeglądarek pozwalających na zapoznawanie się witryną, zarządzanie plikami „cookies” może się w nich różnić. Dlatego w celu zablokowania przyjmowania plików „cookies”, zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Ciebie przeglądarki. Odnajdziesz je w menu w zakładce „Opcje” lub „Ustawienia”. Możesz też skorzystać z funkcji „Pomoc” w przeglądarce.