Leasing pracowniczy

„Wynajmowanie” pracowników to obecnie jedna z najwygodniejszych form zatrudnienia obcokrajowców a model pracy tymczasowej zyskuje coraz większą popularność wśród polskich pracodawców.

Leasing pracowniczy polega na oddelegowaniu pracowników do innego pracodawcy, umożliwiając przedsiębiorcom dynamiczną reakcję za zmiany w zapotrzebowaniu na pracowników, elastycznie dostosowując wielkość zatrudnienia do bieżących potrzeb firmy. Przedstawione rozwiązanie oznacza również dla klienta agencji skuteczne zapewnienie ciągłości realizowanych przez klienta procesów biznesowych, zwłaszcza w szczycie sezonu i w innych przypadkach fluktuacji poziomu zatrudnienia.

 

W ramach współpracy z EWL Group Państwa firma zyskuje:

 • PEŁNĄ ELASTYCZNOŚĆ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - Natychmiastowa reakcja na zwiększenie lub zmniejszenie zapotrzebowania na pracowników,  wymiana pracownika, którego jakość wykonywanej pracy jest niska, pomoc przy relokacji
 • CAŁKOWITE ZABEZPIECZENIE RYZYKA PRAWNEGO - Klient przestaje być formalną stroną w stosunku do pracowników.
 • PEŁNĄ OBSŁUGĘ PŁACOWO-KADROWĄ ORAZ ADMINISTRACYJNĄ - Przejęcie przez EWL wszelkich formalności związanych z legalizacją zatrudnienia
 • REDUKCJĘ KOSZTÓW NADGODZIN

 

W związku z oddelegowaniem pracowników w celu wykonywania określonych zleceń na rzecz klienta agencji, klienci zyskują także dodatkowe zabezpieczenie swoich procesów biznesowych. Klient przestaje być wówczas stroną prawną w stosunku pracy wobec delegowanych do niego pracowników, co stanowi zabezpieczenie ryzyka prawnego. Dlatego właśnie leasing pracowniczy jest tak atrakcyjną formą zatrudnienia.

W ramach współpracy z Państwem oferujemy nie tylko standardową dla usługi rekrutacji pracowników pomoc przy selekcji i sprowadzeniu pracowników do kraju, ale również przejmujemy na siebie wszystkie obowiązki związane z obsługą kadrową i legalizacją pracy – w tym wypłaty wynagrodzeń, prowadzenie szkoleń, a także pokrycie pozostałych kosztów pracowniczych (w tym ZUSu i podatków). Dzięki temu mogą Państwo skupić się na prowadzeniu działalności i kluczowych kompetencjach przedsiębiorstwa, sprawy administracyjne, kadrowe i księgowe pozostawiając w naszych pewnych rękach.

 

Funkcja personalna EWL GROUP KLIENT
Pełna obsługa zatrudnienia - rekrutacja pracowników, legalizacja pobytu
i pracy, przygotowanie wymaganych deklaracji i umów
Obsługa kadrowo – płacowa (ubezpieczenia, szkolenia, naliczanie godzin, wypłata wynagrodzeń)
Odpowiedzialność prawna oraz przed instytucjami państwowymi
Bezpośredni nadzór

 

System płatności dla leasingu pracowniczego jest oparty o korzystne stawki leasingowe. W koszt wynajmu pracowników wliczone są WSZYSTKIE koszty dodatkowe, w tym m.in. składki ubezpieczeniowe, chorobowe, zaliczka na podatek dochodowy, a także marża agencyjna.

Naszym klientom zapewniamy kompetencje zarówno pracowników fizycznych, jak również wysoko wykwalifikowanych specjalistów, starannie wyselekcjonowanych pod kątem powierzanego stanowiska. Delegowani dla Państwa kandydaci posiadają już wszelkie niezbędne do skutecznego wykonywania pracy kwalifikacje zawodowe. Gwarantujemy naszym klientom możliwość zastępstwa pracownika, który nie spełnia Państwa oczekiwań.

 

Główne zalety, które daje Ci leasing pracowniczy:

 • możliwość zastosowania polityki minimalnego zatrudnienia
 • zmniejszenie ryzyka zwolnień etatowych pracowników
 • proste wyliczenie kosztów pracy na podstawie stawki godzinowej
 • redukcja kosztów i czynności administracyjnych
 • możliwość wynajęcia pracownika zarówno przy zleceniach krótko, jak i długoterminowych
 • zakwalifikowanie kosztów zatrudnienia pracowników tymczasowych jako usług zewnętrznych a nie kadrowych
 • całkowite zabezpieczenie ryzyka prawnego

 

leasing pracowniczy

Współpracują z nami:

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Państwa danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Państwa dane osobowe i Państwa prawa.

 

Polityka Prywatności

 

1.Administrator Danych Osobowych

 

EWLIT sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 22/4, 05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000553016, REGON: 361286554, NIP: 5223027292.

 

2.Inspektor Ochrony Danych

 

Z osobą pełniącą funkcję Inspektora Ochrony Danych można kontaktować się pod następującym adresem email: daneosobowe@ewl.com.pl

3.Podstawy Prawne przetwarzania danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4.Okres przetwarzania danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5.Odbiorcy danych

 

W procesie realizacji celu przetwarzania, Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty przetwarzające, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora Danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6.Prawa osób, których dane dotyczą

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora Danych, przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 RODO – prawo otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli są przetwarzane, są Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji;
 2. prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO – jeżeli uzyskają Państwo informację o tym, że Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, mają Państwo prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia;
 3. prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO, przy czym jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO – mogą Państwo zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:
 • kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych- na okres, w którym Administrator Danych będzie weryfikował ich prawidłowość;

 

 • kwestionują Państwo zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych;

 

 • Administrator Danych nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;

 

 • Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez Administratora Danych co do zasadności sprzeciwu;

 

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO;

 

 1. prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO – otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo Administratorowi Danych, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez Państwa administratorowi.

 

7.Możliwość wycofania zgody

 

W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W sytuacjach, w których Państwa dane były przetwarzane na podstawie zgody, wycofanie zgody uniemożliwia dalsze korzystania z usług oferowanych przez Serwis.

 

8.Przetwarzania danych poza terytorium UE

 

Administrator Danych oświadcza, że nie będzie przekazywał powierzonych danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej, chyba że z wyprzedzeniem uzyska pisemną zgodę osoby, której dane dotyczą oraz zapewni dopełnienie wszystkich obowiązków wynikających z RODO w zakresie transferu danych osobowych do państw trzecich.

9.Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10.Pliki cookies

 

„Cookies” to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być przechowywane na Twoim urządzeniu podczas wizyt w serwisach internetowych. Pozwalają one m.in. na zidentyfikowanie Twojej przeglądarki podczas kolejnych wizyt w rozmaitych serwisach.

EWLIT sp. z o.o. sp.k. korzysta z kilku rodzajów plików „cookies”.

 

 • „Cookies” niezbędne dla poprawnego działania witryny. Niektóre pliki „cookies” są niezbędne do tego, by zapewnić Ci możliwość pełnego wykorzystania witryny oraz oferowanych w niej funkcji. Dla przykładu, jeżeli chcesz porównać ze sobą parametry dwóch produktów, korzystamy z „cookies” by zapamiętać produkt porównywany. W tym czasie możesz odszukać w witrynie drugi z produktów do porównania.
 • „Cookies” weryfikujące odwiedziny pliki „cookies” które zapamiętują Twoje wizyty w naszej witrynie, podstrony, które szczególnie Cię zainteresowały oraz linki, w które kliknąłeś. Umożliwiają one personalizowanie określonych treści i dostosowywanie ich do indywidualnych preferencji użytkowników.
 • Jeżeli nie chcesz, by pliki „cookies” były przechowywanie na Twoim urządzeniu, możesz w każdej chwili zmienić ustawiania swojej przeglądarki w taki sposób, by nie pozwalała niektórym bądź wszystkim witrynom na ich przechowywanie bądź by za każdym razem powiadamiała Cię, gdy witryna chce przechować na Twoim urządzeniu taki plik.
 • Możesz także w każdej chwili usunąć te pliki „cookies”, które już zostały zapisane na Twoim urządzeniu. Ze względu na różnorodność dostępnych na rynku przeglądarek pozwalających na zapoznawanie się witryną, zarządzanie plikami „cookies” może się w nich różnić. Dlatego w celu zablokowania przyjmowania plików „cookies”, zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Ciebie przeglądarki. Odnajdziesz je w menu w zakładce „Opcje” lub „Ustawienia”. Możesz też skorzystać z funkcji „Pomoc” w przeglądarce.