Zarejestruj CV

Rozpocznij pracę w Unii Europejskiej już dziś! Wypełnij poniższe pola i skorzystaj z oferty EWL:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę EWLIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedziba przy ul. Puławska 22/4, 05-500 Piaseczno, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.
Współpracują z nami: