Opiekunki i Pomoc domowa

East West Link zapewnia pomoc w zatrudnieniu doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych opiekunek, a także pomocy domowych. Wiemy, z jak wielką odpowiedzialnością wiąże się zawód opiekunki. Zatrudniając opiekunkę powierzacie jej opiece osoby, które są Państwu najdroższe - swoich najbliższych. Jest to zawód, w którym wymagamy od naszych pracowników spokoju, empatii, cierpliwości i ciepła. Jest to też zawód, w którym profesjonalizm i staż jest bardzo ważny.

Czy spotkali się Państwo ze zjawiskiem niesolidnych opiekunek lub pomocy domowych, zatrudnianych często nielegalnie, nie posiadających właściwych kwalifikacji, by powierzyć im opiekę nad osobami dla Państwa najważniejszymi? Powyższe zjawisko jest dla nas absolutnie niedopuszczalne— opiekunki zatrudniane przez East West Link to osoby z wieloletnim doświadczeniem i solidnymi referencjami. Dbamy o to, by każda rekrutowana przez osoba posiadała odpowiednie predyspozycje i cechy niezbędne do pracy w charakterze opiekuna, a także znała dobrze język polski – jednym słowem, by spełniła pokładane w niej oczekiwania.

opiekunki

 

 


Nasze kandydatki sprawdzą się jako:

  • opiekunki do dzieci
  • opiekunki do osób starszych i niepełnosprawnych
  • pomoce domowe

Przy wyborze pracowników dla Państwa dokonujemy ich selekcji pod kątem ich kwalifikacji zawodowych. Staramy się dogłębnie poznać Państwa zapotrzebowania, wspólnie opracowując profil pożądanej opiekunki lub pomocy domowej, który posłuży nam później jako główna wytyczna przy rozmowach kwalifikacyjnych. Prowadzimy oddzielne rekrutacje w zależności od tego, czy opieką zostanie objęte dziecko, czy osoba starsza. Przy opiece nad dziećmi zwracamy szczególną uwagę na umiejętności pedagogiczne kandydatów, ich empatię i spokój w realizacji założonych działań. Dla osób starszych dobieramy cierpliwe i życzliwe opiekunki, przygotowane do pracy o różnych porach dnia i nocy.

East West Link rekrutuje kandydatki na opiekunki przede wszystkim z krajów ościennych, głównie Ukrainy i Białorusi, co jest gwarantem dobrej znajomości języka polskiego
i obycia z polską kulturą.

 

Współpraca z nami to:

  • Kompleksowa obsługa kadrowa, na wszystkich etapach procesu rekrutacji – przejmujemy na siebie wszystkie formalności, tak aby zatrudnienie pracownika ze wschodu było dla Państwa łatwiejsze nawet od zatrudnienia Polaka.
  • Dobór opiekunki idealnie dopasowanej do Państwa potrzeb i wymagań.
  • Nadzór nad całym procesem zatrudnienia i jego zgodnością z obowiązującymi przepisami – wszystkim klientom umożliwiamy zapoznanie się z kwalifikacjami kandydatek, a wypadku niespełnienia wymagań gwarantujemy bezpłatne zastępstwo.
  • Korzystne stawki płacowe.
  • Pomoc z finalizacją wszystkich czynności prawnych, przy zatrudnieniu na okres dłuższy niż 6 miesięcy.
  • Partnerstwo licencjonowanej agencji zatrudnienia obcokrajowców z wieloletnim doświadczeniem na polskim rynku.
Współpracują z nami: