Porady

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami, stanowiącymi podstawę prawną do podjęcia pracy na terytorium Polski i Unii Europejskiej.
Ustawa o promocji zatrudnienia - ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 , z późn. zm.),
Wydawanie zezwoleń na pracę - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydania zezwolenia na prace cudzoziemca (Dz. U. z 2009 r. Nr 16, poz. 84),
Wydawanie zezwoleń na pracę 2 - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. z 2009r. Nr 16, poz. 85),
Wysokości wpłat przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na pracę - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.10.2007 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2007 r. Nr 195, poz. 1409),
Procedura uproszczona - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1116, ostatnia zmiana Dz. U. z 2009 r. Nr 21, poz. 114),
Ustawa o cudzoziemcach - ustawa o cudzoziemcach z 13 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 128 poz. 1175 z późn. zm.),
Ustawa o pobycie obcokrajowców na terytorium RP - ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. Nr.144 poz. 1043),
Umowa międzynarodowa - umowa międzynarodowa (Traktat o Przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej Dz. U. Nr 90 poz. 864 - załącznik XII),
Kryteria wydawania zezwoleń - rozporządzenie nr 14 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na prace cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego (Wojewódzki Dziennik Urzędowy z 2009r. nr 106, poz. 3033).
• Ustawa o ochronie danych osobowych

 

Poniżej znajdą Państwo również szereg porad, jak przygotować wartościowy dla pracodawcy życiorys.

 


Jak napisać CV

 

  • CV, czyli życiorys stanowi najlepszą wizytówkę pracownika przed przyszłym pracodawcą. To dzięki zawartym w nim informacjom, pracodawca i agencja pośrednictwa pracy są w stanie wstępnie ocenić kwalifikacje kandydata.
  • CV najczęściej jest przyjmowane w formacie doc i PDF.
  • CV powinno być schludne i przejrzyste, skonstruowane w prosty i jasny sposób. Zawierać powinno wszystkie niezbędne dane osobowe kandydata, jego zdjęcie, a także prawdziwe informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, przebytych kursach, posiadanych umiejętnościach zawodowych i certyfikatach.
  • Wśród danych osobowych powinny być zawarte takie dane jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres zameldowania/kontaktowy, telefon kontaktowy, adres e-mail.
  • Doświadczenie zawodowe powinno uwzględniać przebieg kariery - dotychczasowe miejsca zatrudnienia z opisanymi krótko wykonywanymi obowiązkami. Istotną informację dla pracodawcy stanowi okres, przez jaki pracownik był zatrudniony w danym miejscu.
  • W umiejętnościach kandydat powinien podać zdobyte w przeszłości kompetencje, w tym m.in. znajomość języków obcych, posiadane prawa jazdy, umiejętności techniczne (obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych, lub biurowych) i zdobyte certyfikaty oraz ukończone kursy i szkolenia.
  • W przypadku konieczności załączenia dokumentów potwierdzających dane osobowe, posiadane umiejętności, lub posiadane certyfikaty, powinny one być załączone osobno w postaci skanów – najczęściej w formacie graficznym jpg.
  • W przypadku pracowników z zagranicy ubiegających się o pracę w Polsce dużym atutem jest podanie w CV takich danych, jak numer paszportu, ew. posiadane wizy i karty pobytu.

 

Współpracują z nami:

Używamy narzędzi takich, jak pliki cookie, aby umożliwić działanie podstawowych usług w ramach naszej witryny internetowej i aby zbierać dane dotyczące sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z tej witryny, naszych produktów i usług. Klikając przycisk Akceptuj zgadzasz się na to, abyśmy korzystali z tych narzędzi na potrzeby reklamowania, analizowania i pomocy technicznej.
Dowiedz się więcej

Ustawienia cookies

Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Nazwa usługiCel wykorzystania usługiUstawienia
Cookies funkcyjneNie możesz wyłączyć tych plików cookies, ze względu konieczności ich do prawidłowego funkcjonowania strony.
Google AnalyticsStrona internetowa używa do zbierania danych demograficznych (zakres wieku, geolokalizację, płeć) z ustawień Google Analytics w celach analitycznych i statystycznych
Google Tag ManagerNarzędzie służące do katalogowania tagów używanych przy działaniach SEN.