Raporty

„W Europie zauważalne są wzmożone ruchy migracyjne”. „Kolejna fala uchodźców dociera do Starego Kontynentu”. W ostatnich miesiącach głównie taki obraz obcokrajowców dociera do świadomości Polaków. Czy słusznie? Od kilku lat nasz kraj jest atrakcyjnym kierunkiem migracyjnym dla obywateli państw trzecich. Trend ten doskonale odzwierciedla sytuacja na polskim rynku pracy - polscy pracodawcy z roku na rok coraz chętniej zatrudniają pracowników z zagranicy. Jak wynika z danych przedstawionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w pierwszym półroczu bieżącego roku cudzoziemcom wydano...

Dowiedz się więcej

W ciągu ostatnich kilku lat w Europie można zaobserwować wzmożony ruch migracyjny, wynikający nie tylko z sytuacji politycznej na Wschodzie, ale również kryzysu demograficznego. Sytuacja we wschodnich regionach Ukrainy wciąż daleka jest od stabilizacji. Pomimo obowiązującego rozejmu nadal dochodzi tam do starć pomiędzy ukraińskimi żołnierzami a prorosyjskimi separatystami. Nie bez znaczenia pozostaje też rosnąca emigracja Polaków, starzejące się społeczeństwo a także wydłużony wiek emerytalny, stanowiące poważne zagrożenie dla gospodarki naszego kraju. Odpływ polskiej ludności za granicę powiększa istniejącą lukę kadrową...

Dowiedz się więcej

Sytuacja polityczna na Ukrainie oraz korzystniejsza koniunktura w najbardziej pracochłonnych sektorach polskiej gospodarki przyczyniły się do rekordowego wzrostu zatrudnienia obywateli państw trzecich. Pierwsza połowa bieżącego roku przyniosła również dynamiczny wzrost zapotrzebowania na pracę wysoko wykwalifikowanych pracowników, w branżach takich jak IT/ICT oraz działalność naukowo-techniczna. Specjalistów IT ze Ukrainy może być w tym roku nawet kilka razy więcej. Zespół ekspertów agencji pracy EWL, która analizuje wyniki zatrudnienia obywateli państw trzecich w Polsce na przestrzeni ostatnich 5 lat, podkreślił że bieżący, historyczny...

Dowiedz się więcej

Polscy pracodawcy na przestrzeni ostatniej dekady diametralnie zmienili nastawienie do kwestii powierzania pracy obcokrajowcom, na co wpływ miały zarówno znaczne udogodnienia w przepisach, jak również odpływ polskiej siły roboczej w kierunku zachodnich rynków pracy. 2013 rok nie był przełomowy pod względem wzrostu zatrudnienia cudzoziemców - zarówno urzędy pracy, jak również urzędy wojewódzkie odnotowały wręcz pewien spadek liczby chętnych by zatrudnić obcokrajowca. O atrakcyjności polskiego rynku pracy dla cudzoziemców oraz zainteresowaniu ze strony pracodawców świadczą w dużym stopniu dane gromadzone i...

Dowiedz się więcej

Zatrudnienie cudzoziemców pozostaje jednym z bardziej istotnych barometrów koniunktury polskiej gospodarki. Regres w branży budowlanej w pierwszej połowie 2013 roku przełożył się na spadek dynamiki zapotrzebowania na pracę cudzoziemców w budownictwie o połowę, w efekcie odnotowano 9-procentowy spadek liczby rejestrowanych oświadczeń w porównaniu z tym samym okresem 2012 roku. Jednocześnie rośnie zainteresowanie polskich pracodawców rekrutacją cudzoziemców w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji. Według danych gromadzonych przez Powiatowe Urzędy Pracy, w okresie do stycznia do czerwca 2013 roku polscy pracodawcy zarejestrowali 146...

Dowiedz się więcej

Współpracują z nami:

Używamy narzędzi takich, jak pliki cookie, aby umożliwić działanie podstawowych usług w ramach naszej witryny internetowej i aby zbierać dane dotyczące sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z tej witryny, naszych produktów i usług. Klikając przycisk Akceptuj zgadzasz się na to, abyśmy korzystali z tych narzędzi na potrzeby reklamowania, analizowania i pomocy technicznej.
Dowiedz się więcej

Ustawienia cookies

Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Nazwa usługiCel wykorzystania usługiUstawienia
Cookies funkcyjneNie możesz wyłączyć tych plików cookies, ze względu konieczności ich do prawidłowego funkcjonowania strony.
Google AnalyticsStrona internetowa używa do zbierania danych demograficznych (zakres wieku, geolokalizację, płeć) z ustawień Google Analytics w celach analitycznych i statystycznych
Google Tag ManagerNarzędzie służące do katalogowania tagów używanych przy działaniach SEN.