Raporty

Polscy pracodawcy na przestrzeni ostatniej dekady diametralnie zmienili nastawienie do kwestii powierzania pracy obcokrajowcom, na co wpływ miały zarówno znaczne udogodnienia w przepisach, jak również odpływ polskiej siły roboczej w kierunku zachodnich rynków pracy. 2013 rok nie był przełomowy pod względem wzrostu zatrudnienia cudzoziemców - zarówno urzędy pracy, jak również urzędy wojewódzkie odnotowały wręcz pewien spadek liczby chętnych by zatrudnić obcokrajowca. O atrakcyjności polskiego rynku pracy dla cudzoziemców oraz zainteresowaniu ze strony pracodawców świadczą w dużym stopniu dane gromadzone i...

Dowiedz się więcej

Zatrudnienie cudzoziemców pozostaje jednym z bardziej istotnych barometrów koniunktury polskiej gospodarki. Regres w branży budowlanej w pierwszej połowie 2013 roku przełożył się na spadek dynamiki zapotrzebowania na pracę cudzoziemców w budownictwie o połowę, w efekcie odnotowano 9-procentowy spadek liczby rejestrowanych oświadczeń w porównaniu z tym samym okresem 2012 roku. Jednocześnie rośnie zainteresowanie polskich pracodawców rekrutacją cudzoziemców w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji. Według danych gromadzonych przez Powiatowe Urzędy Pracy, w okresie do stycznia do czerwca 2013 roku polscy pracodawcy zarejestrowali 146...

Dowiedz się więcej

Rok 2012 przyniósł rynkowi pracy zmiany w strukturze zatrudnienia firm powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcom. Polskie firmy zarejestrowały o 6 procent mniej oświadczeń bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w porównaniu z 2011. Spadek ten można tłumaczyć ograniczeniem zapotrzebowania na niewykwalifikowanych pracowników, gorszymi nastrojami przedsiębiorców i większą efektywnością procedur legalizacyjnych. Jednocześnie obserwuje się wzrost zatrudnienia obcokrajowców na stanowiskach specjalistycznych. Po okresie dynamicznego wzrostu liczby rejestrowanych dokumentów legalizujących pracę w Polsce cudzoziemców, rok 2012 zakończył się spadkiem w zakresie liczby rejestrowanych przez...

Dowiedz się więcej

86 procent obywateli Ukrainy wypowiada się pozytywnie o sytuacji na polskim rynku pracy zaś aż 65 procent z nich chce pozostać w Polsce na dłużej. W raporcie „Perspektywy zatrudnienia cudzoziemców 2012” agencji pracy EWL i szkoły językowej Edu & More poddane zostały analizie najnowsze badania atrakcyjności polskiego rynku pracy i perspektyw aktywności zawodowej cudzoziemców. Polska stała się dla obywateli Ukrainy czołowym rynkiem pracy wśród wszystkich państw członkowskich. Wpływ mają na to liberalne procedury legalizacji pobytu i pracy, bliskość geograficzna i...

Dowiedz się więcej

Aktualne dane resortu pracy pozwalają zakładać niższy wzrost zatrudnienia obcokrajowców niż to miało miejsce w latach 2010-2011. Jednocześnie eksperci szacują, że pomimo ogólnego spowolnienia gospodarczego i wysokiej stopy bezrobocia, pracujących cudzoziemców będzie przybywać, w dużym stopniu za sprawą rosnącej liczby zezwoleń na pracę. W 2012 roku wzrośnie ona o nawet 15 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Według danych zebranych przez Powiatowe Urzędy Pracy w ciągu pierwszego półrocza 2012 roku, zainteresowanie zatrudnieniem cudzoziemców przełożyło się na zarejestrowanie przez podmioty 160...

Dowiedz się więcej

Współpracują z nami:

Używamy narzędzi takich, jak pliki cookie, aby umożliwić działanie podstawowych usług w ramach naszej witryny internetowej i aby zbierać dane dotyczące sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z tej witryny, naszych produktów i usług. Klikając przycisk Akceptuj zgadzasz się na to, abyśmy korzystali z tych narzędzi na potrzeby reklamowania, analizowania i pomocy technicznej.
Dowiedz się więcej

Ustawienia cookies

Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Nazwa usługiCel wykorzystania usługiUstawienia
Cookies funkcyjneNie możesz wyłączyć tych plików cookies, ze względu konieczności ich do prawidłowego funkcjonowania strony.
Google AnalyticsStrona internetowa używa do zbierania danych demograficznych (zakres wieku, geolokalizację, płeć) z ustawień Google Analytics w celach analitycznych i statystycznych
Google Tag ManagerNarzędzie służące do katalogowania tagów używanych przy działaniach SEN.